Kurs

Kjeldaas AS tilbyr nyttige og lærerike kurs innen bygg- og anlegg. På våre kurs skal du oppleve at dine behov for kompetanseheving blir ivaretatt og at kurset er nyttig for deg og din bedrift.

Vi tilbyr kurs innen:

  • Sertifisert skkerhetsopplæring (maskinfører, truck og kran)
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring (sikkert arbeid med farlig arbeidsverktøy)
  • Varmearbeider.

 Kursene kan leveres både som åpne og bedriftsinterne kurs.

 

Kontaktperson

Øystein Bjørløw
Teknisk rådgiver / faglig leder
Tlf: 95466694