Utvalgte pågående prosjekter

Anleggsdrift

ASKO - Hanekleiva

Start
Slutt

Kontraktssum

245 MNOK

Prosjektperiode

Sommer 2017 – Høst 2020

Oppdragsgiver

ASKO Oslofjord AS

Entrepriseform

Underentreprise

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+
Anleggsdrift

Hanekleiva næringsområde 2

Start
Slutt

Samlet kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

August 2017 - August 2020

Siste oppdateringer

Grunnarbeid for Peri
+
Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Ledningsfornyelse

Vannasen/ Østre Ring Stavanger

Start
Slutt

Kontraktssum

6 MNOK

Prosjektperiode

08-12.2019

Byggherre

Stavanger kommune

Entrepriseform

NS 8406

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Størrelse/omfang

Ledningsfornyelse av 1600 m spillvannsledninger i DN800, 1600 m overvannsledninger i DN 450 og 10 vannkummer.

Entrepriseform

NS 8405

Kontraktssum

25 MNOK

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Bærum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Størrelse/omfang

Fornyelse av 4100 meter vannledning med PU belegg, utskifting av kummer, montering av nytt armatur i vannverkskum.

Kontraktsum

18 MNOK

Prosjektperiode

08.2018-07.2020 (i vinterperiode des-mars har det vært lukket ned)

Idrettsanlegg

Teie Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppdragsgiver

Teie Idrettsforening

Kontraktssum

20 MNOK

Total størrelse

18 000 m2

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+
Idrettsanlegg

Gjellum Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Heggedal Idrettslag

Kontraktssum

19 MNOK

Total størrelse

13 300 m2

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+