Alle pågående prosjekter

Anleggsdrift

Næringsutvikling i Hanekleiva

Start
Slutt

Samlet kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

August 2017 - August 2020

Anleggsdrift

Selvik - Markveien

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Svelvik kommune

Byggeperiode

01.03.19-31.10.19

Kontraktssum

11,5 MNOK

Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Størrelse/omfang

Fornyelse av 1600 m avløpsledninger i DN450 og 1600 m avløpsledninger i DN800.

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Bærum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Størrelse/omfang

Fornyelse av 4000 m vannledning.

Kontraktsum

16 MNOK