Utvalgte pågående prosjekter

Anleggsdrift

ASKO - Hanekleiva

Start
Slutt

Kontraktssum

245 MNOK

Prosjektperiode

Sommer 2017 – Høst 2020

Oppdragsgiver

ASKO Oslofjord AS

Entrepriseform

Underentreprise

Siste oppdateringer

Status september 2020
+
Anleggsdrift

Hanekleiva næringsområde 2

Start
Slutt

Kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

Høst 2017 - Vinter 2020

Siste oppdateringer

Status juni 2020
+
Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Anleggsdrift

Langgaten Nord - Holmestrand

Start
Slutt

Entrepriseform

Utførelseenterprise

Oppdragsgiver

Holmestrand kommune

Prosjektperiode

August til desember 2020

Kontraktssum

10 MNOK

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Kontraktssum

25 MNOK

Lengde

SP 1600 m / OV 1600 m

Ledningsfornyelse

Fornyelse pumpeledning avløp - Stavanger

Start
Slutt

Oppdragsgiver:

Stavanger Kommune

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Kontraktssum

2,5 MNOK

Lengde:

680m

Ledningsfornyelse

Fornyelse spillvannsledning - Oslo

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Oslo Kommune VAV

Entrepriseform

Samspillskontrakt

Lengde

1200 m

Prosjektperiode

Vår 2020 – Høst 2020

Idrettsanlegg

Rud Friidrett

Start
Slutt

Entrepriseform

8405

Kontraktssum

47 MNOK

Idrettsanlegg

Hvitstein Friidrettspark

Start
Slutt

Entrepriseform

NS 8407

Kontraktssum

14 MNOK