Alle pågående prosjekter

Anleggsdrift

IVS Drammen (Iver Holters gate, Verven og Spinderigata)

Start
Slutt

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver

Drammen Kommune Byprosjekter

Kontraktssum

25 MNOK

Anleggsdrift

Næringsområdet 2(N2) og Peri

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Hanekleiva Utvikling, Peri

Anleggsdrift

Hanekleiva - ASKO

Start
Slutt

Samlet kontraktssum

245 MNOK

Prosjektperiode

August 2017 – Oktober 2020

Oppdragsgiver

ASKO Oslofjord AS

Entrepriseform

Underentreprise

Anleggsdrift

Næringsutvikling i Hanekleiva

Start
Slutt

Samlet kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

August 2017 - August 2020

Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Ledningsfornyelse

Vannasen/ Østre Ring Stavanger

Start
Slutt

Kontraktssum

6 MNOK

Prosjektperiode

08-12.2019

Byggherre

Stavanger kommune

Entrepriseform

NS 8406

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Størrelse/omfang

Ledningsfornyelse av 1600 m spillvannsledninger i DN800, 1600 m overvannsledninger i DN 450 og 10 vannkummer.

Entrepriseform

NS 8405

Kontraktssum

25 MNOK

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Bærum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Størrelse/omfang

Fornyelse av 4100 meter vannledning med PU belegg, utskifting av kummer, montering av nytt armatur i vannverkskum.

Kontraktsum

18 MNOK

Prosjektperiode

08.2018-07.2020 (i vinterperiode des-mars har det vært lukket ned)

Idrettsanlegg

Teie Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppdragsgiver

Teie Idrettsforening

Kontraktssum

20 MNOK

Total størrelse

18 000 m2

Idrettsanlegg

Eikeli Kunstgressbane

Start
Slutt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Bærum Kommune

Kontraktssum

4 MNOK

Total størrelse

2275 m2

Idrettsanlegg

Gjellum Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Heggedal Idrettslag

Kontraktssum

19 MNOK

Total størrelse

13 300 m2