Utvalgte pågående prosjekter

Anleggsdrift

ASKO - Hanekleiva

Start
Slutt

Kontraktssum

245 MNOK

Prosjektperiode

Sommer 2017 – Høst 2020

Oppdragsgiver

ASKO Oslofjord AS

Entrepriseform

Underentreprise

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+
Anleggsdrift

Hanekleiva næringsområde 2

Start
Slutt

Kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

Høst 2017 - Vinter 2020

Siste oppdateringer

Status juni 2020
+
Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Kontraktssum

25 MNOK

Lengde

SP 1600 m / OV 1600 m

Ledningsfornyelse

Fornyelse pumpeledning avløp - Stavanger

Start
Slutt

Oppdragsgiver:

Stavanger Kommune

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Kontraktssum

2,5 MNOK

Lengde:

680m

Ledningsfornyelse

Fornyelse spillvannsledning - Oslo

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Oslo Kommune VAV

Entrepriseform

Samspillskontrakt

Lengde

1200 m

Prosjektperiode

Vår 2020 – Høst 2020

Idrettsanlegg

Teie Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppdragsgiver

Teie Idrettsforening

Kontraktssum

20 MNOK

Total størrelse

18 000 m2

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+
Idrettsanlegg

Gjellum Idrettsanlegg

Start
Slutt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Heggedal Idrettslag

Kontraktssum

19 MNOK

Total størrelse

13 300 m2

Siste oppdateringer

Status februar 2020
+