Alle pågående prosjekter

Anleggsdrift

Næringsutvikling i Hanekleiva

Start
Slutt

Samlet kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

August 2017 - August 2020

Anleggsdrift

Selvik - Markveien

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Svelvik kommune

Byggeperiode

01.03.19-31.10.19

Kontraktssum

11,5 MNOK

Anleggsdrift

Sølvparken Kongsberg

Start
Slutt

Byggherre

Stor Oslo eiendom

Hovedentreprenør

Veidekke

UE grunn

Kjeldaas AS

Prosjekttid

22 mnd

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Elverum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Elverum Kommune

Størrelse/omfang

Ledningsfornyelse av 1600 m spillvannsledninger i DN800, 1600 m overvannsledninger i DN 450 og 10 vannkummer.

Entrepriseform

NS 8405

Kontraktssum

25 MNOK

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse - Bærum

Start
Slutt

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Størrelse/omfang

Fornyelse av 4100 meter vannledning med PU belegg, utskifting av kummer, montering av nytt armatur i vannverkskum.

Kontraktsum

18 MNOK

Prosjektperiode

08.2018-07.2020 (i vinterperiode des-mars har det vært lukket ned)