Kurs for førere av masseforflyttningsmaskiner

Vi tilbyr kurs for førere av masseforflytningsmaskiner (M1 - M6).

Kurset er ment å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker og effektiv bruk av slike maskiner slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås. Rabatt gis ved 5 deltakere fra samme bedrift, ta kontakt. Kurset er fra 09-18 lørdag og søndag. Enkel bevertning, ved allergi gi beskjed. Opplys hvem som skal faktureres ved påmelding.

MELD DEG PÅ KURSET 18.-20. januar

Påmelding er bindende. Oppgi fakturamottaker i kommentarfelt ved påmelding.

 • Pris: 7 500,-
  (6 500,- pr pers ved påmelding av minst 5 pers fra samme bedrift)
 • Kursholder: Øystein Bjørløw
 • Språk: Norsk
 • Sted: Gallebergveien 18


Læringsmål:
Deltakerne skal få en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med kjøring av disse unngås. Deltakerne skal etter opplæringen kunne bestå teoritest for modulene 1.1 og 2.1.


Innhold i kurset:

 • Modul 1.1 og 2.1:
 • Krav til maskinfører
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen.
 • Ulykker med maskiner.
 • Oppbygging av ulike maskintyper
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet.
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Kontroll og vedlikehold.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen.


Eksamen

Etter endt teorikurs samarbeider Kjeldaas og bedriften om praksisperioden. Når praksisperioden er gjennomført og oppkjøring på de ulike maskiner er bestått utstedes kompetansebevis.