Besøk av Asgeir Borgemoen

Vi har vært så heldige å hatt besøk av Asgeir Borgemoen på anlegget vårt i Hanekleiva. Der fikk han prøvd både store og små maskiner.

Asgeir som var konferansier under åpningen av Kjeldaas sitt nye bygg i Sande, tok med seg produksjonsselskapet som lager TV programmet "Garasjen" til Hanekleiva. Der hadde vi i Kjeldaas rigget klart store og små maskiner som Asgeir fikk testet. 

Se video fra besøket her: https://www.youtube.com/watch?v=-60CT6cRA2M

Kjeldaas takker for besøket, og gleder oss til å se innslaget på "Garasjen" senere.