Ekebergveien mfl

Igjen kunne prosjektleder Hendrik Panman ringe med klokka for å markere at Kjeldaas AS er innstilt som nr. 1 på prosjekt "Ekebergveien mfl". Oppdraget omfatter montering av strømpe i spillvann- og overvannsledninger på 6 delstrekk på til sammen 2110 meter, med dimensjoner fra 230mm til 600mm.

Byggherre er Bærum kommune, og kontrakten har en verdi på 4,7 millioner

Vi takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppdraget.