Fornyelse av vannledninger - Minutt for minutt


Vi har gleden av å invitere dere til episode 2 av «Grøftefri fornyelse av vannledninger - minutt for minutt», hvor vi denne gangen forflytter oss til Notodden flyplass. Her skal det installeres 150 meter Saertex Liner H2O i en asbestsementledning DN 200 under rullebanen. Saertex Liner H2O er verdens første glassfiberarmert strømpe for drikkevann, utherdet med UV-lys med full strukturell styrke.


Sendingen blir tirsdag 23. mars kl. 9:00 – 12:00, hvor alle har mulighet å delta «live» på installasjonen. Hele prosessen med forkontroll, rengjøring, inntrekking, kalibrering, utherding og montering av endeavslutninger vil bli vist i «real time». Det blir mange intervjuer underveis hvor dere får førstehåndsinformasjon fra byggherren, konsulent, produsent, og installatører om krav til forkontroll, installasjonsprosessen, produksjon av strømpen, kvalitetskontroll, produktegenskaper og muligheter.

Dette er en unik mulighet hvor dere kan følge med på hele installasjonen av Saertex Liner H2O, mens dere samtidig kan svare ut eposter, planlegge fremtidige prosjekter og utvikle nye ideer.

Deltagelsen er gratis. Meld dere på ved å registrere navn og epost på linken nedenfor, da får dere tilsendt en link og kan dere oppleve mye spennende og nytt denne dagen rett før påske.

Link til påmelding: https://kjeldaas-as.no/tjenester/kurs/webinar-fornyelse-vl-med-saertex-liner-h2o-minutt-for-minutt/ 


Intervjuene belyser følgende momenter:

 • Velkommen til Notodden
 • Byggherren Notodden kommune v/ Ole Sverre Kantebakke - Notodden og bakgrunn for prosjektet
 • Rådgiver Asplan Viak v/ Frank Jacobsen - valg av metode
 • Installasjonsprosessen kort sammenfattet
 • Oppbygging av strømpe, krav til bestillingen
 • Skanning av eksisterende ledning
 • Forberedende arbeider; robotfres, rengjøring, endeavslutning
 • Vinsj og bruken av den
 • Produksjon av Saertex Liner H2O, inkl. kvalitetskontroll på fabrikken
 • Systemleveranse: produsent - installatør
 • Logistikk, mottakskontroll
 • Gjennomgang installasjonsbilen
 • Kalibrerings- og utherdingsprosess
 • Byggherren v/ Kjell Andrew Kløverød – vann- og avløpsnett i Notodden; «hvor skoen trykker»
 • Muligheter ift bend, lengde, tilkobling
 • Å være lærling hos «strømpegjengen»
 • Samspill mellom kommunens anleggs lag – Stordalen Entreprenør som lokal graveentreprenør og NoDig entreprenør
 • Endeforsegling til Saertex Liner H2O
 • Sluttkontroll
 • Hvor mye tåler en installert strømpe