Fornyet tillit med Hanekleiva del 2

Forrige uke signerte vi kontrakt for «Veganlegg Fv. 319 Hanekleiva del 2» med Sande kommune. Kontrakten har en verdi på ca. 25 mill.

- Vi er allerede godt i gang med del 1 av veiprosjektet. Derfor er vi veldig fornøyde med å sikre oss del 2, uttaler daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas.

Prosjektet gjelder bygging av ca. 450 meter med ny fylkesvei. Oppstart blir i uke 5 og prosjektet skal stå ferdig i uke 20. Det skal graves ut og kjøres vekk 90 000 faste m3 med fyllmasser.

- Byggetiden er kort og terrenget er krevende, så prosjektet kommer til å bli utfordrende – akkurat slik vi liker det!

Vi takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppdraget.