Fra betong til glassfiber

15.juni inviterer SSTT Norge i samarbeid med IVAR i Stavangerområdet til tematreff med informasjon om ledningsfornying. En DN 900 betongledning fornyes med glassfiberarmert strømpe. Dette er første gang denne type ledningsfornyelse skjer i Norge.

 

http://www.sstt.se/?cid=452