Ingenting i veien med No-dig fra Kjeldaas

 

Titusenvis av kjøretøy dundrer helt uforstyrret på E6 mellom Oslo og Gardermoen, vel uvitende om at det pågår en omfattende fornyelse av de store stikkrennene under dem. – Det er ikke noe i veien med oss, smiler prosjektleder, Hendrik Panman.

Nesten usynlig. Kjeldaas AS har ikke "vært i veien for noen" når de har utbedret stikkrenner under E6 ved Kløfta. Foto: Kjeldaas AS.

Graving uaktuelt

Stikkrennene ligger under E6 mellom Skedsmovollen og Grankrysset i Sørum. Veistrekningen krysser mange ravinedaler. I forbindelse med bygging av E6 på seksti- og syttitallet ble det foretatt store oppfyllinger av området. Bekker ble lagt i rør og oppfyllinger gjør at overvannsystemet stedvis ligger svært dypt. Stikkrennene ligger opp til 20 meter under kjørebanen. – Både økonomiske, anleggstekniske, trafikale og miljømessige hensyn gjør at oppgraving av disse stikkrennene er uaktuelt. Eneste løsning i slike tilfeller er gravefrie metoder, eller såkalt «no-dig», sier Hendrik Panman. Kjeldaas AS utfører arbeidene for Statens vegvesen. Prosjektet vil pågå gjennom sommeren og høsten 2018 og skal etter planen være ferdig i desember.

UV-herdet strømpe

Som løsning for de gamle stikkrennene, installerer Kjeldaas AS glassfiberarmerte strømpeforinger, også kalt «strømper», som herdes ved hjelp av UV-lys. Først trekker man en myk strømpe med vinsj inn i den gamle ledningen. Deretter blåses den den opp, og til slutt herdes strømpen med et «tog» av UV-lamper som gjør at glassfiberen blir helt hard. - Installasjonen med UV-herding gjør at energibruken blir minimal og utslipp lik null, noe som er viktig for miljøet, påpeker Panman.

Inntrekking. Strømpeforingen trekkes gjennom den gamle ledningen med vinsj.

Variert vær. Arbeidsforholdene har variert mellom -20 og + 30 grader fra vinter til vår 2018.

Lystog. Glassfiberen blir helt hard etter å ha blitt belyst med UV-lamper på lystoget som trekkes gjennom den oppblåste strømpen.

Ferdig. Slik ser en betong-stikkrenne med diameter på 1,6 meter ut etter fornyelse med glassfiberstrømpe. Den glatte overflaten gir liten friksjon og god kapasitet.

Høy kapasitet

Den herdede glassfiberen har høy motstandskraft mot deformasjon, selv med liten veggtykkelse. Dette gjør at man opprettholder høy kapasitet på den renoverte ledningen. Eksempelvis blir en eksisterende stikkrenne på 1,6 meter i diameter kun 1,5 % mindre i tverrsnitt. - I tillegg blir ledningen nå helt glatt innvendig, så kapasiteten blir neppe dårligere enn før, heller tvert imot, sier prosjektleder Hendrik Panman.

Tunge løft

Over halvpartene av de i alt 20 stikkrennene som skal fornyes har diameter på over 1 meter. De største ledningene har en diameter på 1,6 meter. I tillegg har mange av strekkene vært lange.  – En av strømpene vi installerte, hadde en diameter på 1,4 meter, en lengde på 142 meter og en vekt på 22 tonn! Å transportere slike store og tunge enheter i bratt terreng har vært en utfordring, men ingen umulighet, sier Hendrik Panman.

Bare nesten uframkommelig

For de dype, bratte og gjengrodde ravinedalene i området gjør at mange av stikkrennene ligger nærest utilgjengelig plassert for normal transport. I tillegg har man arbeidet nær eller ved dyrket mark. – Ved å ta vinteren i bruk på de mest utilgjengelige områdene, samt tilpasset diverse utstyr og maskiner, har vi klart å få på plass de tunge strømpene på de utroligste steder og med minimal skade på naturen og bøndenes jorder. Jeg er virkelig imponert og stolt over hva våre mannskaper har fått til!, sier en fornøyd prosjektleder.

Dype daler. Ved hjelp av smarte løsninger og litt maskinhjelp, fikk Kjeldaas paller på over 20 tonn fram til og inn i stikkrennene under E6.

Miljøvennlig. Installasjon av glassfiberstrømper med UV-herding gir ikke giftige utslipp til vann, noe også denne krabaten (i midten) er glad for.