Kjeldaas AS kjøper Brekke Maskin AS


Brekke Maskin er et selskap lokalisert i Holmestrand som driver med graving, mobilknusing, transport og sprenging. Brekke Maskin AS har mange prosjekter innen tomteopparbeidelse, underentreprenør inn mot offentlig sektor og snøbrøyting. Brekke maskin har 10 ansatte. I 2020 hadde de en omsetning på ca 40 millioner og i 2019 ble omsetningen på ca 28 millioner. Det er i dag fire aksjonærer. Brekke Maskin AS videreføres som et selvstendig selskap. Kunder, samarbeidspartnere og ansatte vil ikke oppleve store endringer.

- Vi har i lengre tid sett at dette er to bedrifter som utfyller hverandre godt og et tettere samarbeid vil være gunstig for begge parter. Kjeldaas AS har mange prosjekter med betydelig mengder stein. Med et tettere samarbeid med Brekke Maskin vil Kjeldaas gjenvinne og utnytte materialene på en bedre måte. I tillegg er Kjeldaas godt rustet med en solid administrasjon. Brekke Maskin AS har kunder, utstyr og kompetanse på knusing som vil bidra positivt for Kjeldaas AS. Som et ledd i begge selskapers videre utvikling, er det en viktig avtale som er kommet på plass. Kjeldaas og Brekke Maskin har hatt gode samtaler og forhandlinger. At vi nå har kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte sier daglig leder i Kjeldaas AS Thor Ambjørn Kjeldaas og daglig leder i Brekke Maskin AS Ole-Martin Brekke.

Om Brekke Maskin AS:
Brekke Maskin AS er en entreprenør i anleggsbransjen som driver med graving, mobilknusing, transport og sprenging på deler av Østlandet. Våre største virksomhetsområder er tomteopparbeidelse, små VA-jobber, sprenging og brøyting.