Kjeldaas miljøsertifisert

«Miljøfyrtårn» er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi setter bærekraft høyt og er stolt over å være én av disse virksomhetene.