Fagtreff med stil

Gjennom flere år har Kjeldaas opparbeidet seg solid kompetanse og viktig erfaring innen ledningsfornyelse og No-Dig løsninger.

I midten av august ble det gjennomført et fagtreff i regi av SSTT (Scandinavian Society for Trenchsless Tehnology), Kjeldaas og Oslo kommune VAV. Fokuset med treffet var å presentere og diskutere nyheter innen fornyelse av vannledninger. 

- Kjeldaas AS sørget for at et førtitalls representanter fra kommuner, rådgivere og entreprenører fikk være med på et imponerende godt gjennomført fagtreff med solid innføring i fornyelse av vannledninger med tre ulike metoder, nemlig Primus Line, Aqualiner og PU-belegg.  

Les hele artikkelen her: http://www.sstt.se/?cid=1784

Se film om fornyelse av vannledning