Kurs i varme arbeider

Kjeldaas skal holde kurs i varme arbeider 29. november, kl. 12.00 - 20.00

Det er 25 plasser, og både eksterne og interne er velkomne. Det blir enkel matservering.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring. Varme arbeider defineres som arbeid der det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Sted: Kjeldaas hovedkontor - Kursrommet
Adresse: Gallebergveien 18, 3070 Sande

Pris: 1 900 kr (1 500 kr per pers ved 5 personer eller fler fra samme bedrift).

Send påmelding til:

Malin Ask Ottersen
m.ottersen@kjeldaas-as.no