Kurs Maskinfører / Anleggsmaskinfører

Vi tilbyr kurs for førere av masseforflytningsmaskiner (M1 - M6). Kurset er ment å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker og effektiv bruk av slike maskiner slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Meld deg på her: