Ledningsfornyelse E6 Skedsmokorset

Kjeldaas AS har inngått avtale med Statens vegvesen om ledningsfornyelse av 16 vegkryssinger under E6 ved Skedsmokorset. Kontrakten har en verdi på 26 millioner kroner.

Total lengde er 2,2 km med ledninger, fordelt over 34 strekninger. Det spesielle med denne jobben er størrelsen på ledningsdimensjonene som hovedsakelig ligger mellom 1000 og 1600 mm i diameter. Samtidig har enkelte strekninger en overdekning på opptil 12-14 meter. Ledningsfornyelsen utføres uten graving (No-Dig) ved at det trekkes inn en glassfiberarmert strømpe som trykksettes og herdes med UV-lys.

Arbeidene starter opp i løpet av sommeren 2017 og ferdigstilles innen desember 2018. Vi gleder oss til gjennomføringen av prosjektet, som vil føre Kjeldaas ett steg videre innen No-Dig

Foto: Statens vegvesen v/Bjørn Kåre Steinset og Kjeldaas AS v/Thor Ambjørn Kjeldaas.