Næringsbygget BB110 er ferdigstilt

Kjeldaas gjennomførte grunnarbeidet sommeren 2017.

Rett nedenfor der E18 og E134 møtes på sørsiden av Drammensbrua har det nye næringsbygget blitt oppført. Nærheten til byens store motorveier viste seg å være en stor fordel. I tillegg har prosjektet vært med på å løse en trafikal flaskehals på Strømsø-siden av Drammen.

– Litt av oppdraget vårt har vært å få til en bedre trafikkløsning. Det innebar at vi måtte bygge en rundkjøring. Den ble bygget i sommerferien 2017, og løste trafikkflaskehalsen på Bangeløkka fullstendig, sier prosjektleder og avdelingsleder nybygg i POB Entreprenør, Kjetil Ellefsen til Byggeindustrien.

Les hele saken fra bygg.no