Nytt prosjekt: Sølvparken i Kongsberg

Den 21.02.2018 signerte Kjeldaas AS kontrakt med Veidekke for prosjekt Sølvparken i Kongsberg.

Kontraktsverdien er på ca 30 mill, og utføres som en total underentreprise. Prosjektet består av 2 etasjer med parkeringskjeller, 2 etasjer med næringslokaler og 6 etasjer bolig med til sammen 68 leiligheter med bro fra Sølvparken og over til Stortorvet kjøpesenter / sentrum. I tillegg skal det bygges et komplett veianlegg. Sølvparken skal stå ferdig i november 2019.

 

Våre arbeider består i hovedtrekk av:

  • Rivning av to hus og gatekjøkken 
  • Utgraving og bortkjøring av ca 36000 m3 løsmasse
  • Sprengning og bortkjøring av 23000 m3 fast fjell
  • Etablering av VA samt Ø1000 mm OV til Lågen
  • Komplett leveranse av utomhusarbeider
  • Etablering av nytt komplett veianlegg

 

Kjeldaas AS takker så mye for tilliten, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidene.