Kjeldaas utvider i Sande

Kjeldaas satser og utvider i Sande. Om alt går etter planen, regner vi med oppstart på Gunnestad rett nord for Sandesentert våren 2017, og ferdigstillelse første kvartal 2018.

Bildet viser fremtidige bygg og utomhus. Det er planlagt to-delt kontor og verkstedbygg, samt et karportanlegg til maskiner, lastebiler og utstyr. Dette er kun 1. uktast, og justeringer kan bli aktuelt.

Vi gleder oss til bygge- og flytteprosessen.