Velkommen til gratis Webinar med Primus Line

Velkommen til gratis Webinar med Primus Line 7. desember.

Primus Line er en flerlagskonstruksjon bestående av PE og kevlar. Primus Line kan benyttes til fornyelse av vann og trykkavløpsledninger, med er også veldig egnet som provisorisk ledning. 
Kjeldaas har som installatør av Primus Line fått betydelig erfaring med installasjon av dette produkt og har blitt invitert av Primus Line til å fortelle om sine erfaringer i et webinar med deltagere fra hele verden. 

Meld dere på og lær mer om Primus Line. Deltakelse er gratis. 

Link til påmelding: https://www.primusline.com/en/registration#