Kvalitetspolicy

Kjeldaas AS skal være en erfaren og solid entreprenør, som hver dag jobber for å levere robuste og solide løsninger innen vei, vann og avløp på hele Østlandet.

Vi skal også levere ledningsfornyelse uten graving (No-dig), samt idrettsanlegg nasjonalt.

Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og avtaler. 

Vi skal være en trygg og sikker bedrift for de ansatte, kunder og publikum. Alle oppdragsgiver skal kunne stole på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag.

Kjeldaas jobber med å kontinuerlig forbedre og videreutvikle kvaliteten på tjenestene vi leverer.

Vi jobber med Lean i alle prosesser, og gjennom respekt for mennesket og kompetente medarbeidere har vi høyt fokus på god flyt i alt vi gjør, og verdiskapende arbeid for kundene våre. Dette skal føre til fornøyde interesseparter, både interne og eksterne.

Verdiene i Kjeldaas er:

  • Positiv
  • Innovativ
  • Effektiv
  • Ryddig

Alle våre medarbeidere skal etterleve disse verdiene og være gode ambassadører for bedriften.

Kjeldaas skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2015, relevante lovere og forskrifter, samt andre krav innenfor kvalitet som bedriften stiller.

ISO 9001

Les om vår HMS policy

Les om vår miljøpolicy