Miljøpolicy

Kjeldaas aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vår ambisjon er å ta ansvar for egen miljøpåvirkning i hele verdikjeden, vi skal være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos våre kunder og samarbeidspartnere. 

Kjeldaas skal kontinuerlig forbedre sine egne miljøprestasjoner, og være en drivkraft i miljøarbeidet i anleggsbransjen.

Vårt mål er å gjøre våre prosjekter og våre tjenester stadig mer miljøvennlige. Ved å aktivt søke nye, innovative løsninger for å minimere negative konsekvenser for miljøet, skal vi være kjent som et selskap som realiserer anlegg som er miljøvennlige gjennom hele dets levetid.

Hos Kjeldaas ar vi en organisasjonsstruktur med et styringssystem, prosedyrer og opplæringsprogrammer som skal sikre alle lovkrav, regler, gjeldende standarder og samsvarsforpliktelser.

Kjeldaas AS skal nå sine miljømål gjennom å:

  • Arbeide for økt kompetanse i hele organisasjonen om anleggsarbeidets påvirkning på miljø, klima og friluftsliv, og hvordan dette kan balanseres mot et mål om rasjonell og lønnsom anleggsdrift 
  • Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensning og forbedre de samlede miljøeffekter, basert på et prinsipp om kontinuerlig forbedring
  • Med tydelighet formidle innhold og krav i miljøarbeidet til egne medarbeidere, underentreprenører, kunder og allmennheten

 

Les og om vår kvalitetspolicy