Anleggsdrift

Allerede i 1971 begynte Kjeldaas AS med høvling, avretting og øvrige forberedelser for asfaltering.

I dag utfører vi både utgraving, oppbygging, og avretting av private og offentlige veier, plasser, idrettsanlegg med mer. Vi utfører også vintervedlikehold på en rekke forretningseiendommer i Drammen og omegn.

Kjeldaas AS utfører både store og små oppdrag innen vann og avløp. Kundene er hovedsakelig kommuner og interkommunale selskaper, men vi utfører også oppdrag for private. Vi håndterer store og små dimensjoner, og vi gjennomfører oppdrag både under bakken og under vann. I tillegg til tradisjonell graving, fornyer vi også vann- og avløpsledninger med «NoDig»-metoder.