Utført prosjekt

ASKO - Hanekleiva

ASKO Oslofjord AS har nå etablert et automatisert matvarelager på 20 400 kvadratmeter i Hanekleiva. 

Bygget er sertifisert etter BREEAM NOR standarden. Kjeldaas har levert grunnarbeid, utvendig vann og avløp, samt tomteopparbeidelse med asfaltering

Det har blitt transportert ut store mengder med løsmasser til eget deponi 2 km unna. Over 300 000 faste kubikkmeter med fjell er sprengt ut og blitt brukt til opparbeidelse av tomten. Det har blitt etablert over 3200 meter med vann og avløp, med flere olje og fettutskillere.

36 000 kvadratmeter med uteareal har blitt asfaltert, og 2 900 meter med kabelgrøfter er etablert. 

Status

Start
Slutt
Kontraktssum
245 MNOK
Prosjektperiode
Sommer 2017 – Høst 2020
Oppdragsgiver
ASKO Oslofjord AS
Entrepriseform
Underentreprise