Pågående prosjekt

ASKO - Hanekleiva

ASKO Oslofjord AS skal etablere et automatisert matvarelager på 20 400 kvadratmeter i Hanekleiva.

Bygget vil bli sertifisert etter BREEAM NOR standarden. Kjeldaas skal levere grunnarbeidet, utvendig vann og avløp, samt tomteopparbeidelse med asfaltering.

Det skal transporteres ut store mengder med løsmasser til eget deponi 2 km unna. Over 300 000 faste kubikkmeter med fjell skal sprenges og brukes til opparbeidelse av tomten. Videre skal det etableres over 3200 meter med vann og avløp, med flere olje og fettutskillere.

36 000 kvadratmeter med uteareal skal asfalteres, og 2 900 meter med kabelgrøfter skal etableres.

Status

Start
Slutt
Kontraktssum
245 MNOK
Prosjektperiode
Sommer 2017 – Høst 2020
Oppdragsgiver
ASKO Oslofjord AS
Entrepriseform
Underentreprise

Oppdateringer

Status september 2020

Asfaltering av uteområdet er godt i gang. Vi er snart ferdig med å legge kantstein og storgatestein, og skal deretter starte med beplantning.

Status februar 2020

Uttransporteringen av masser er utført og grunnflaten til bygget er ferdig opparbeidet. 65% av arbeidene med utvendig vann og avløp er gjennomført og forarbeidene til asfalt er i gang.

Se flere oppdateringer