Utført prosjekt

FV 522 Semsbyveien

På oppdrag fra Statens Vegvesen og Tønsberg kommune har Kjeldaas AS utført trafikksikringstiltak gjennom Sem sentrum i Tønsberg.

FV 522 har blitt oppgradert, og det er bygget gang- og sykkelveg langs veien. Tiltakene var en del av E18 Gulli-Langåker utbyggingen, og arbeidene foregikk fra Gamle Kongsvei til Sem kretsfengsel.

  • VA – arbeidene bestod av 900m VA grøft med 250 duktil vannledning, 200 OV og SP, 15 nye kummer og 25 stikkrennegrøfter til private boliger.
  • Vegarbeidene besto av fjerning av 8000m2 eksisterende asfalt, og 2500tonn ny asfalt med fartsdumper som resulterte i 1100m ny veg. Gang- og sykkelveg ble også etablert langs FV 522.
  • Det ble satt ny belysning på hele strekningen, og de opphøyde gangfeltene ble forsterket med intensivbelysning.

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Hovedentreprise
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktssum
21 MNOK
Prosjektperiode
2013 - 2014