Gang- og sykkelvei

På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune har Kjeldaas AS etablert ny gang- og sykkelvei fra Selvik skole til Bekkestranda. Arbeidene har bestått av:

  • Opparbeidelse og etablering av gang- og sykkelvei
  • Ny gatebelysning på trekningen
  • Bygging av 2 gangbruer
  • Ivaretakelse av overvann
  • Opparbeidelse av bussholdeplasser med tilhørende kantsteinsetting       

Vi takker for oppdraget og tilliten.

Kontaktperson

Anders Malden Hauan
Prosjektleder
Tlf: 95986637

Prosjekttinfo

Entrepriseform
Totalentreprise
Oppdragsgiver
Vestfold Fylkeskommune
Formann
Egil Rosenvinge / Robert Born
Tidsperiode
2017 / 2018
Totalsum
6,8 mill