Utført prosjekt

Gang- og sykkelvei, Svelvik

På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune har Kjeldaas AS etablert ny gang- og sykkelvei fra Selvik skole til Bekkestranda. Arbeidene har bestått av:

  • Opparbeidelse og etablering av gang- og sykkelvei
  • Ny gatebelysning på trekningen
  • Bygging av 2 gangbruer
  • Ivaretakelse av overvann
  • Opparbeidelse av bussholdeplasser med tilhørende kantsteinsetting       

Vi takker for oppdraget og tilliten.

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Totalentreprise
Oppdragsgiver
Vestfold Fylkeskommune
Prosjektperiode
2017 - 2018
Kontraktssum
6,8 MNOK