Utført prosjekt

KIWI Lerberg, Hokksund

Bygget er av typen «Grønn i svingen» og er et konseptbygg for Kiwi i 2015.

Bygget skal illustrere at terrenget er løftet opp fra bakken. Kjeldaas har grunnarbeidene for POB.

I tillegg skal det utføres:

  • Etablering av kulvert under FV35,  samt komplettering av ny gang- og sykkelvei på hver side av Fylkesveien
  • Ny adkomstvei  til forretnings bygg og vareleverings areal.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg som ivaretar det nye bygget.

Status

Start
Slutt
Kontraktssum
7 MNOK
Entrepriseform
8417 Total underentreprise
Periode
Nov 2018 - Juli 2019