Utført prosjekt

Landøya skole

Kontraktsarbeidet omfattet:

 • Rivning av gammel barneskole
 • Grunnarbeid ift fundamentering av nytt skolebygg med peler / såle
 • Grøfter og plate på mark
 • Sprengningsarbeider
 • Ivaretakelse av privat VA og ny VA, med påkobling til offentlig nett

Kjeldaas vant også tilbudskonkurransen på utomhusarbeider som omfatter:

 • Etablering av grøntareal
 • Beplantning
 • Kunstgressbane
 • Ballbinge
 • Kantsteinsetting
 • Levering av diverse utstyr

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Totalunderentreprise
Oppdragsgiver
Veidekke AS
Kontraktssum
15,5 MNOK
Prosjektperiode
2017 - 2018