Utført prosjekt

Landøya skole

Kontraktsarbeidet omfattet:

 • Rivning av gammel barneskole
 • Grunnarbeid ift fundamentering av nytt skolebygg med peler / såle
 • Grøfter og plate på mark
 • Sprengningsarbeider
 • Ivaretakelse av privat VA og ny VA, med påkobling til offentlig nett

 

Kjeldaas vant også tilbudskonkurransen på utomhusarbeider som omfatter:

 • Etablering av grøntareal
 • Beplantning
 • Kunstgressbane
 • Ballbinge
 • Kantsteinsetting
 • Levering av diverse utstyr

Status

Start
Slutt
Entrepriseform:
Totalunderentreprise grunnarbeider
Oppdragsgiver:
Veidekke AS
Totalsum:
15,5 mill NOK
Tidsperiode:
2017 / 2018