Pågående prosjekt

Liertoppen Vest

Liertoppen Vest er et stort prosjekt hvor Kjeldaas har utført rensk og sprengning av ca 155 000 m3 for næringsbygg.

Utkjøring og salg av sprengstein og knuste masser på ca 320 000 tonn

Massene er knust på stedet og solgt ut til andre anlegg både internt i Kjeldaas og til andre prosjekter.

Pr sept 2021 er grunnarbeidet for bygget ferdigstilt. Gulv avrettet til betong. Planen er ferdigstillelse av 50 % av utearealet med permanabelt dekke førutgangen av okt. 2021.

Status

Start
Slutt
Kontraktsum
24,8 MNOK
Prosjektperiode
Vinter 2020 - Vår 2022
Oppdragsgiver
Panelbygg
Byggherre
Oda
Entrepriseform
TUE kontrakt