Modumheimen

Grunnarbeider for Bermingrud Entreprenør BVT AS med Modum kommune som tiltakshaver.

Prosjektet omfatter:

  • Ny infrastruktur for oppgradering og tilbygg for Modumheimen, med planlagt ny hovedatkomst fra Eikerveien med tilliggende parkeringsplass og kjørbar adkomst opp til ny hovedinngang for hele anlegget.
  • Utgraving av 1500m2 byggegrop og utkjøring av 14000m3 masser.
  • Første byggetrinn ferdigstilles i 2017

Kontaktperson

Mario Skjervold
Anleggsleder
Tlf: 959 86 645

Teknisk info

Entrepriseform:
Totalunderentreprise uten prosjektering
Oppdragsgiver:
Bermingrud Entreprenør BVT AS
Totalsum:
12,1 mill NOK
Formann:
Mario Skjervold
Tidsperiode:
Januar 2016 – medio 2017