Pågående prosjekt

PostNord - Terminal Hanekleiva

PostNord Norge AS skal bygge ett nytt og fremtidsrettet logistikk og sorteringsterminal-anlegg i Hanekleiva nær Drammen.

Anlegget er en erstatning for nåværende anlegg i Tømmersvingen som blir lagt ned i løpet av 2022. Terminalanlegget omfatter ca. 14.600 m2 terminalareal inkl. arealer for administrasjon og sosiale rom. Tomta er på ca. 41,2 daa hvorav det meste opparbeides til trafikkareal. Terminalhøyde er antatt 12m. Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR Very Good

Kontrakten på grunnarbeidet inneholder:

  • Klargjøring av tomt for støp av gulvkonstruksjon, klargjort for fundamenter.
  • Grunnarbeider.
  • VA-anlegg inkludert nødvendig overvannshåndtering til kommunalt tilkoblingspunkt.
  • Alle utomhusarbeider iht. Lark underlag og funksjonsbeskrivelse.
  • Graving av grøfter og fyller inntil fundamenter.
  • Grunnentreprenør graver og etterfyller rundt alle installasjoner. 

I tillegg til kontrakten med Veidekke har PostNord kjøpt tomten av Kjeldaas.

Kjeldaas har levert tomten ferdig opparbeidet.

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
TUE- kontrakt
Oppdragsgiver
Veidekke Logistikkbygg AS
Kontraktssum
25 MNOK
Prosjektperiode
Høst 2021 - Høst 2022