Utført prosjekt

Selvik - Markveien

Bygging av 1250 meter fortau langs Markveien, nytt gatelys og 2 Busstopp. Medfører noe sprengningsarbeid og oppsetting av støttemurer.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Svelvik kommune
Prosjektperiode
Vår 2019 - Høst 2019
Kontraktssum
11,5 MNOK