Skafjellgrenda

For Trysilbygg AS: Grunnarbeider, infrastruktur for vann og avløp, asfalt og grøntarbeider for 28 leiligheter

For Omnibo AS: Styrt boring for overvann og kommunalt hoved VA-anlegg

For Omnibygg AS: Grunnarbeider, infrastruktur for vann og avløp, asfalt og grøntarbeider for 60 leiligheter med P-kjeller.

Kontaktperson

Sindre Stampe
Prosjektleder
Tlf: 907 62 932

Teknisk info

Entrepriseform:
Hovedentreprise
Oppdragsgiver:
Trysilbygg AS, Omnibygg AS og Omnibo AS
Totalsum:
17 mill NOK
Formann:
Kjetil Stampe Auke
Tidsperiode:
2016 - 2017