Utført prosjekt

Skafjellgrenda

For Trysilbygg AS: Grunnarbeider, infrastruktur for vann og avløp, asfalt og grøntarbeider for 28 leiligheter

For Omnibo AS: Styrt boring for overvann og kommunalt hoved VA-anlegg

For Omnibygg AS: Grunnarbeider, infrastruktur for vann og avløp, asfalt og grøntarbeider for 60 leiligheter med P-kjeller.

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Hovedentreprise
Oppdragsgiver
Trysilbygg AS, Omnibygg AS og Omnibo AS
Kontraktssum
17 MNOK
Prosjektperiode
2016 - 2017