Smestadtunellen

På oppdrag fra Peab AS (Statens Vegvesen som tiltakshaver) har Kjeldaas AS utført rehabilitering av Smestad tunnelen. Vi har utført grunnarbeider som følger:

  • Etablering av omkjøringsveger før oppstart av hovedprosjekt.
  • Utskifting av 500m vegoverbygging i begge tunnelløp på Ring 3.
  • Etablering av ny vegoverbygging med nytt drens- og overvannssystem.
  • Rehabilitering av gamle kummer og rivning av betong som ikke holder dagens krav.
  • Utgraving til ny pumpestasjon med tilhørende sedementeringsbasseng ved Smestaddammen.

Kontaktperson

Stig Roar Holmquist
Formann
Tlf: 995 36 925

Teknisk info

Entrepriseform:
Underentreprise grunnarbeider
Oppdragsgiver:
Peab AS
Totalsum:
21 mill NOK
Formann:
Stig Roar Holmquist / Zlatan Martin Musan
Tidsperiode:
2015 / 2016