Utført prosjekt

Rud Friidrett

Friidretten til Bærum Idrettspark omfatter nytt utendørs friidrettsanlegg på tomten til Bærum Idrettspark.

Anlegget skal oppfylle de krav som stilles fra Norges friidrettsforbund for å kunne gjennomføre nasjonale arrangementer og mesterskap for utendørs friidrettsnalegg.

Prosjektet er delt opp i ulike entrepriser, men overordnet består anlegget i hovedsak av:

  • Sekreteriatsbygg og tribune i tilknytning til friidrettsbanen.
  • Friidrettsbane med 8 løpebaner og 2 ekstra sprintbaner.
  • Gressmatte med naturgress, som i tillegg til friidrett vil kunne brukes til fotball, men ikke tilfredsstille fotballforbundets krav til størrelse.
  • Flomlys.
  • Lydanlegg og støyreduserende tiltak med LED skjermer.
  • Sykkelparkering.
  • Ny adkomst til anlegget og gangforbindelser.
  • Omlegging av rulleskiløype med lysmaster.
  • Flytting av cricketbane med samlokalisering av dagens baseballbane.

Kjeldaas sine arbeider omfatter grunnarbeider og planering av tomt for legging av sportsdekke med tilhørende drenering og VA. Samt omlegging av rulleskibane og flytting av cricket.

Status

Start
Slutt
Kontraktssum
47 MNOK