Pågående prosjekt

Teie Idrettsanlegg

Kjeldaas leverer rehabilitering av 11er bane og nyoppføring av ny 11er med løpebane.  

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Totalentreprise
Oppdragsgiver
Teie Idrettsforening
Kontraktssum
20 MNOK
Total størrelse
18 000 m2