Utført prosjekt

Primus Line Kristiansand

Ledningsfornyelse av 550 meter vannledning i DN 500 med Primus Line.

To strekninger på resp 300 og 250 meter støpejernsledning DN 500 med flere bend, har blitt fornyet med Primus Line. Arbeidene har blitt gjennomført i tett samarbeid med kommunens anleggsavdelingen som har stått for oppgraving og tilrettelegging før installasjon. Fjerning av rustknoller ble utført med skrapere. Største utfordring var adkomst til området. Det ble benyttet et beltevogn til å frakte Kveilen med Primus Line opp i fjellsiden.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Kristiansand Kommune
Entrepriseform
Utførelsesentreprise
Kontraktssum
3,5 MNOK
Lengde
550m
Prosjektperiode
November 2019