Utført prosjekt

Bodø Lufthavn

På oppdrag fra M3 Anlegg AS, har vi utbedret overvannsledningene langs og under rullebanen på Bodø hovedflystasjon.

Dette ble utført uten graving, hvor glassfiberarmert strømpe ble installert fra kum til kum.  Herdeprosessen med UV lys gjør at vi ikke har utslipp av prosessvann. Dimensjonen DN 225 – DN 375, med en total lengde på ca. 2000 meter.

Status

Start
Slutt
Entrepriseform
Underentreprisekontrakt
Oppgragsgiver
M3 anlegg AS
Kontraktssum
3 MNOK
Prosjektperiode
2014 - 2015

Spørsmål om prosjektet?

Kontaktpersonen for dette prosjektet, prosjektleder ledningsfornyelse Hendrik Panman
Telefon
958 15 253