Bodø Lufthavn

På oppdrag fra M3 Anlegg AS, har vi utbedret overvannsledningene langs og under rullebanen på Bodø hovedflystasjon.

Dette ble utført uten graving, hvor glassfiberarmert strømpe ble installert fra kum til kum.  Herdeprosessen med UV lys gjør at vi ikke har utslipp av prosessvann. Dimensjonen DN 225 – DN 375, med en total lengde på ca. 2000 meter.

Kontaktperson

Hendrik Panman
Prosjektleder
Tlf: 958 15 253

Teknisk info

Entrepriseform:
Underentreprisekontrakt
Oppgragsgiver:
M3 anlegg AS
Totalsum:
3 mill NOK
Formann:
Jan Roger Stamnes
Tidsrom:
2014 - 2015