Utført prosjekt

Bodø Lufthavn

På oppdrag fra M3 Anlegg AS, har vi utbedret overvannsledningene langs og under rullebanen på Bodø hovedflystasjon.

Dette ble utført uten graving, hvor glassfiberarmert strømpe ble installert fra kum til kum.  Herdeprosessen med UV lys gjør at vi ikke har utslipp av prosessvann. Dimensjonen DN 225 – DN 375, med en total lengde på ca. 2000 meter.

Status

Start
Slutt
Oppgragsgiver
M3 anlegg AS
Entrepriseform
Underentreprisekontrakt
Kontraktssum
3 MNOK
Prosjektperiode
2014 - 2015