Pågående prosjekt

Elverum

Høsten 2018 har vi utført fornyelse av 1600 meter avløpsledninger i DN 450 og fornyelse av 1600 meter hoved-avløpsledninger inn til renseanlegget i DN 800.

Arbeidene foregår i en boliggate. Fornyelses metoden med strømpe gjør at trafikken kan gå uhindret forbi. En av utfordringene med prosjektet er over pumping av store vannmengder, mens ledningen er ute av drift.

All fornyelse av overvannsledninger er ferdig. Spillvann er 1036 m/1600 ferdig fornyet. 5/10 kummer er ferdig rehabilitert.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Elverum Kommune
Lengde
1600 m
Entrepriseform
NS 8405
Kontraktssum
25 MNOK
Prosjektperiode
Høst 2018 - Vinter 2019