Pågående prosjekt

Ledningsfornyelse - Elverum

Arbeidene foregår i en boliggate. Fornyelses metoden med strømpe gjør at trafikken kan gå uhindret forbi. En av utfordringene med prosjektet er over pumping av store vannmengder, mens ledningen er ute av drift.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Elverum Kommune
Størrelse/omfang
Fornyelse av 1600 m avløpsledninger i DN450 og 1600 m avløpsledninger i DN800.