Utført prosjekt

Ledningsfornyelse Elverum

I løpet av høsten 2018 har vi utført fornyelse av 1600 meter Overvannsledninger i DN 450. I løpet av 2019 fornyet vi 1600 meter Spillvannsledninger inn til renseanlegget i DN800. 9/10 VA kummer er ferdig rehabilitert.

Arbeidene har foregått i en boliggate, og denne gravefrie metoden med installasjon av glassfiberarmert strømpe, gjør at trafikken kan gå nesten uhindret forbi. En av utfordringene med prosjektet har vært overpumping av store vannmengder, mens ledningen er ute av drift.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Elverum Kommune
Entrepriseform
Utførelsesentreprise
Kontraktssum
25 MNOK
Lengde
SP 1600 m / OV 1600 m
Prosjektperiode
Høst 2018 – Vår 2020