Utført prosjekt

Ledningsfornyelse - Bærum

Fornyelse av 4000 meter vannledning med PU belegg. 800 meter ble utført høsten 2018 og resterende arbeider utføres i løpet av 2019. Utfordringen i prosjektet er 280 husstander skal kobles over på provisorisk vann under utførelsen av arbeidet. Vi er i gang med etablering av provisorisk vann og rensk av ledninger.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Bærum kommune
Størrelse/omfang
Fornyelse av 4000 m vannledning.
Kontraktsum
16 MNOK