Mira: Øya/Hammeren

I samarbeid med Visser&Smit Hanab fra Nederland ble det satt norskrekord i retningsstyrt boring på land i Norge.

Ved Sørumsand ble det utført en sammenhengende boring på 1300 meter med dimensjon DN 450. I Fetsund ble det etablert 2 ledninger, DN 315 og DN 355 på 900 meter hver. Arbeidene ble utført på vinterstid og boreriggen på 250 tonn med tilhørende utstyr ble plassert i et telt på 20 x 60 meter. I tillegg til utførelsen ble også prosjektering utført i egenregi.

Kontaktperson

Hendrik Panman
Prosjektleder
Tlf: 958 15 253

Teknisk info

Entrepriseform:
Totalentrerprise
Oppdragsgiver:
MIRA IKS
Totalsum:
30 mill NOK
Prosjektleder:
Sindre Stampe
Tidsrom:
des 2015 – mars 2016