Utført prosjekt

Nubbebakken Bergen

Fornyelse av vannledning med Saertex liner H2O. En fullstrukturell løsning for å fornye. 520 meter med DN 530 og 90 meter med DN 300.

Eksisterende vannledning DN 530 og DN 300, er fra 1800 tallet og som forebyggende tiltak ble ledningen fornyet med en glassfiberarmert strømpe med strukturell styrke. Ledningen av støpejern ble først renset for rustknoller med skrapere. Deretter ble H2O liner trukket inn, kalibrert og utherdet med UV lys.

Installasjonslengdene var 220 + 220 + 90 + 90 meter. Arbeidene ble utført i tett samarbeid med kommunens lokale entreprenør, som har stått for oppgraving og tilrettelegging før installasjon og sammenkobling / idriftsetting etter installasjonen.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Entrepriseform
Utførelsesentreprise
Kontraktssum
3,8 MNOK
Lengde
600m
Prosjektperiode
Vinter 2019 / 2020