Utført prosjekt

Primusline Gommerudkummen

Installasjon av 1200 m Primus Line DN500 i støpejernsledning

Eksisterende støpejerns ledning ble fornyet med Primus Line. Prosjektet ble gjennomført i 2 installasjoner på respektive lengder 500 og 700 m. Strekningene hadde 5 mellomkummer hvor koplingene ble montert fortløpende.

Status

Start
Slutt
Oppdragsgiver
Bråthen Landskapsentreprenør for Bærum kommune
Lengde
1200 m