Kvalitetspolicy

Kjeldaas AS skal være en erfaren og solid entreprenør, som hver dag jobber for å levere robuste og solide løsninger innen vei, vann og avløp på hele Østlandet.

Vi skal også levere ledningsfornyelse uten graving (No-dig), samt idrettsanlegg nasjonalt og vintervedlikehold av private og offentlige eiendommer.

Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og avtaler.

Vi skal være en trygg og sikker bedrift for de ansatte, kunder og publikum. Alle oppdragsgiver skal kunne stole på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag.

Kjeldaas jobber med å kontinuerlig forbedre og videreutvikle kvaliteten på tjenestene vi leverer.

Vi jobber med Lean i alle prosesser, og gjennom respekt for mennesket og kompetente medarbeidere har vi høyt fokus på god flyt i alt vi gjør, og verdiskapende arbeid for kundene våre. Dette skal føre til fornøyde interesseparter, både interne og eksterne.

Kjeldaas skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2015, relevante lovere og forskrifter, samt andre krav innenfor kvalitet som bedriften stiller.

Våre verdier

Kjeldaas sine verdier er sentrale for alle våre ansatte, og måten vi skal gjennomføre prosjekter på en sikker og lønnsom måte.

Ryddig

Ryddig

Vi opptrer ryddig på flere måter. Vi opprettholder ryddighet i biler, maskiner, brakker, containere, på kontoret og ute på anlegget. Samtidig skal vi fremstå som ryddige i dialog med publikum, naboer, kunder og media.

Positiv

Positiv

Vi møter alle med en positiv holdning, enten du er kollega, byggherre eller publikum. Vi tar fatt på en hver arbeidsoppgave med et smil om munnen. Innstillingen er bestandig ”Dette går”, ”Dette får vi til” og ”Klart vi har kapasitet”.

Innovativ

Innovativ

Vi ser aldri begrensninger. Vi er løsningsorienterte og er ikke redde for å gå nye veier. Ser alltid etter justeringer og nye metoder som kan gjøre oss bedre. Vår kreative kraft skal kontinuerlig produsere nyskapende ideer.

Effektiv

Vi utsetter aldri – vi får det gjort med en gang. Vi leter bestandig etter løsninger og muligheter som kan være tidsbesparende. Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig utstyr til rett jobb.