Miljøpolicy

Kjeldaas er ISO 14001 sertifisert. Våre aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vår ambisjon er å ta ansvar for egen miljøpåvirkning i hele verdikjeden, vi skal være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos våre kunder og samarbeidspartnere. 

Kjeldaas skal kontinuerlig forbedre sine egne miljøprestasjoner, og være en drivkraft i miljøarbeidet i anleggsbransjen.

Vårt mål er å gjøre våre prosjekter og våre tjenester stadig mer miljøvennlige. Ved å aktivt søke nye, innovative løsninger for å minimere negative konsekvenser for miljøet, skal vi være kjent som et selskap som realiserer anlegg som er miljøvennlige gjennom hele dets levetid.

Hos Kjeldaas ar vi en organisasjonsstruktur med et styringssystem, prosedyrer og opplæringsprogrammer som skal sikre alle lovkrav, regler, gjeldende standarder og samsvarsforpliktelser.

Vårt styringssystem for miljø er ISO 14001:2015 sertifisert.

Kjeldaas AS skal nå sine miljømål gjennom å:

  • Arbeide for økt kompetanse i hele organisasjonen om anleggsarbeidets påvirkning på miljø, klima og friluftsliv, og hvordan dette kan balanseres mot et mål om rasjonell og lønnsom anleggsdrift
  • Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensning og forbedre de samlede miljøeffekter, basert på et prinsipp om kontinuerlig forbedring
  • Med tydelighet formidle innhold og krav i miljøarbeidet til egne medarbeidere, underentreprenører, kunder og allmennheten

Våre verdier

Kjeldaas sine verdier er sentrale for alle våre ansatte, og måten vi skal gjennomføre prosjekter på en sikker og lønnsom måte.

Ryddig

Ryddig

Vi opptrer ryddig på flere måter. Vi opprettholder ryddighet i biler, maskiner, brakker, containere, på kontoret og ute på anlegget. Samtidig skal vi fremstå som ryddige i dialog med publikum, naboer, kunder og media.

Positiv

Positiv

Vi møter alle med en positiv holdning, enten du er kollega, byggherre eller publikum. Vi tar fatt på en hver arbeidsoppgave med et smil om munnen. Innstillingen er bestandig ”Dette går”, ”Dette får vi til” og ”Klart vi har kapasitet”.

Innovativ

Innovativ

Vi ser aldri begrensninger. Vi er løsningsorienterte og er ikke redde for å gå nye veier. Ser alltid etter justeringer og nye metoder som kan gjøre oss bedre. Vår kreative kraft skal kontinuerlig produsere nyskapende ideer.

Effektiv

Vi utsetter aldri – vi får det gjort med en gang. Vi leter bestandig etter løsninger og muligheter som kan være tidsbesparende. Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig utstyr til rett jobb.