Om Kjeldaas

Allerede i 1971 begynte Kjeldaas AS med høvling, avretting og øvrige forberedelser for asfaltering. I dag er Kjeldaas AS en stor entreprenør på Østlandet.

Se vår jubileumsfilm

Kjeldaas AS er lokalisert i Sande i Vestfold. Vår styrke er lang fartstid og bred erfaring, kombinert med ca 160 svært dyktige medarbeidere som har både vilje og evne til å se nye løsninger på fremtidens utfordringer.

Kjernevirksomheten vår består i dag av utgraving, oppbygging, og avretting av private og offentlige veier og plasser, grunnarbeider for industri- og boligtomter, infrastruktur med tilhørende vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også vintervedlikehold på en rekke forretningseiendommer i Drammen og omegn.

For å komplettere våre arbeider, har vi et godt samarbeid med seriøse aktører innen blant annet sprengning, elektro, betong og undervannsarbeider.

Kundene er hovedsakelig kommuner og interkommunale selskaper, men vi utfører også oppdrag for private. Vi håndterer store og små dimensjoner, og vi gjennomfører oppdrag både over og under bakken, og under vann. I tillegg til tradisjonell graving, har Kjeldaas en egen avdeling som har spesialisert seg på ledningsfornyelse uten graving, såkalt «No-Dig». Renovering av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller et godt alternativ til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser.

Ett annet satsingsområde er bygging av idrettsanlegg, med hovedfokus på kunstgressbaner. Vi påtar oss oppdrag for det offentlige og idrettslag direkte.

Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og avtaler.

I Kjeldaas legger vi stor vekt på HMS, kvalitet og dokumentasjon. Nettopp fordi vi skal være en trygg og sikker bedrift – både for ansatte, kunder og publikum. Alle oppdragsgivere skal kunne stole på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag.

Våre verdier

Kjeldaas sine verdier er sentrale for alle våre ansatte, og måten vi skal gjennomføre prosjekter på en sikker og lønnsom måte.

Ryddig

Ryddig

Vi opptrer ryddig på flere måter. Vi opprettholder ryddighet i biler, maskiner, brakker, containere, på kontoret og ute på anlegget. Samtidig skal vi fremstå som ryddige i dialog med publikum, naboer, kunder og media.

Positiv

Positiv

Vi møter alle med en positiv holdning, enten du er kollega, byggherre eller publikum. Vi tar fatt på en hver arbeidsoppgave med et smil om munnen. Innstillingen er bestandig ”Dette går”, ”Dette får vi til” og ”Klart vi har kapasitet”.

Innovativ

Innovativ

Vi ser aldri begrensninger. Vi er løsningsorienterte og er ikke redde for å gå nye veier. Ser alltid etter justeringer og nye metoder som kan gjøre oss bedre. Vår kreative kraft skal kontinuerlig produsere nyskapende ideer.

Effektiv

Vi utsetter aldri – vi får det gjort med en gang. Vi leter bestandig etter løsninger og muligheter som kan være tidsbesparende. Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig utstyr til rett jobb.

Samfunnsansvar

Kjeldaas AS er opptatt av bærekraft og fremtiden til planeten vår. Vi bruker FNs bærekraftsmål som retningslinjer for arbeidet vårt. Les mer om våre hovedpunkter som er i ekstra fokus hos Kjeldaas AS.

Vi satser på morgendagens arbeidskraft!

Bærekraftig vannforvaltning

Lokalsamfunnet står sterkt hos oss

Vi bryr oss om miljøet – fordi det påvirker oss alle