• Ledningsfornyelse

    Skånsom og effektiv renovering av vann- og avløpsledninger.

Kvalitetsløsninger innen vei, vann og avløp

Kjeldaas er en erfaren entreprenør som hver dag jobber for å levere robuste og solide løsninger innen vei, vann og avløp på hele østlandet. Våre virksomhetsområder er anleggsdrift og rørfornyelse.

Vi i Kjeldaas er

Ryddig
Positiv
Innovativ
Effektiv