Solbergjordet B2

Trysilhus og Omnibo bygger ut nytt boligområdet med blokker og rekkehus på Solbergjordet, Holmestrand kommune.

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Grunnarbeid for bygg inkl utgraving for parkeringskjeller
  • Gartner og utomhus arbeider
  • Vei og VA

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver

Trysilbygg AS

Kontraktssum

CA 17 MNOK

Prosjektperiode

2023 - 2025

Prosjektbeskrivelse

Trysilhus og Omnibo bygger ut nytt boligområdet med blokker og rekkehus på Solbergjordet, Holmestrand kommune. https://www.trysilhus.no/solbergjordet/

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14