KIWI Lerberg, Hokksund

Bygget er av typen «Grønn i svingen» og er et konseptbygg for Kiwi i 2015.

Entrepriseform

Total underentreprise

Kontraktssum

7 MNOK

Prosjektperiode

Høst 2018 - Sommer 2019

Prosjektbeskrivelse

Bygget skal illustrere at terrenget er løftet opp fra bakken. Kjeldaas har grunnarbeidene for POB. I tillegg skal det utføres: Etablering av kulvert under FV35, samt komplettering av ny gang- og sykkelvei på hver side av Fylkesveien Ny adkomstvei til forretnings bygg og vareleverings areal. Nytt vann- og avløpsanlegg som ivaretar det nye bygget.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14