Tømmerkrana

Grunnarbeid i forbindelse med oppføring av nye tilbygg for RSA på Tømmerkrana 12 på Gulskogen i Drammen.

Entrepriseform

8417

Oppdragsgiver

POB

Kontraktssum

7.3 MNOK

Prosjektperiode

2022 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Kontrakten omfatter grunnarbeid i forbindelse med oppføring av nye tilbygg for RSA på Tømmerkrana 12 på Gulskogen i Drammen

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Forsyning og avløp med oljeutskillere i forbindelse med vaskehall.
  • Overvannsmagasin, overvannsrenne ved ny lasterampe og overvannspumpe på denne.
  • Sandfangskummer og ny brannkum.
  • Omlegging av eksisterende stikkledninger.
  • Reasfaltering.